Utvidgning av modellen

Publicerad den 29 januari, 2006 av , i Nyheter

Kent Fernström utvidgar sin modell av gamla Hagalund.

Hösten 2005 inledde Kent Fernström arbetet med att utvidga modellen av gamla Hagalund. Utvidgningen omfattar Rudviken och Hagalunds IP, vilket innebär att modellen nu är mer komplett.
Rudviken byggdes 1928–31 i relativt enhetlig stil med ett flertal arkitektritade hus. Det bestod av tre kvarter belägna alldeles söder om Hagalunds IP. Tyvärr var markförhållandena dåliga med sank mark och lera, och de dränerings- och förstärkningsarbeten som utfördes i samband med områdets tillkomst visade sig allteftersom åren gick inte vara tillräckliga. Mot slutet av 1960-talet hade flera hus drabbats av svåra sättningsskador, och redan i början av 1970-talet måste några hus rivas.

Ännu omkring 1980 fanns dock flertalet hus kvar, även om flera av dem försågs med fasadplattor omkring 1973 för att dölja skador på fasaderna. Under 1982 fattade Solna Stad beslut om att riva samtliga kvarvarande hus utom ett (Rudviksgatan 3–5, numera med adressen Regnstigen 3–5 eftersom Rudviksgatan är helt utplånad). Området bebyggdes sedan med nya hus 1983–85.

I bildgalleriet finns nu 10 bilder som visar Kent Fernströms modell av Rudviken och Hagalunds IP.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Välkommen till Gamla Hagalunds Vänner


En förening med syfte att värna gamla

Hagalunds minne och ge gamla

hagalundare och andra intresserade

möjlighet att träffas under

avspända former några gånger om året.

GAMLA HAGALUND ÄR BORTA!

... men inte minnena! Nu finns en modell.

Kom och titta på den. Kanske finns din gata med?

Visas varje söndag kl. 13.00–16.00 på Solna hembygdsmuseum (stängt sommartid och under större helger).

Adress: Bollgatan 12 (bredvid rivna
fotbollsstadion)

Välkomna!



Dagens bild från galleriet

Album: Bilder av bevarade byggnader och trappor från gamla Hagalund

Bildtext: Nordstjärnegatan 2 - Råsundavägen 29, april 2008



Till denna bild
. Till detta album

Nyhetskategorier