Modeller av Hagalund

Kent Fernström har under perioden 1999–2001 och sedan 2005 ägnat en stor del av sin fritid åt att bygga modeller av Hagalund och i viss mån även andra delar av Solna. Följande modeller av Gamla Hagalund är för närvarande (april 2014) färdigställda:

  • Armod och idyll – en modell i skala 1:200 över Hagalund i mitten av 1930-talet
  • Varje grop en grav – en vintermodell i skala 1:100 över delar av centrala Hagalund omkring 1970 i brytningen mellan den gamla och den nya bebyggelsen
  • Yttersta Hagalund – en modell i skala 1:100 av kvarteret Odin med omgivningar, dvs. kvarteret Spets och halva kvarteret Njord, som det såg ut i början av 1960-talet innan något hade rivits

Kent fortsätter att bygga modeller relaterade till Hagalund och Solna. De kommer att beskrivas på vår webbplats i ord och bild i takt med att de färdigställs.

Kent förevisar modellen ”Armod och idyll” strax före fullbordandet av den första versionen 2001.

Kent i arbete med modellbygge, november 2005


Välkommen till Gamla Hagalunds Vänner


En förening med syfte att värna gamla

Hagalunds minne och ge gamla

hagalundare och andra intresserade

möjlighet att träffas under

avspända former några gånger om året.

GAMLA HAGALUND ÄR BORTA!

... men inte minnena! Nu finns en modell.

Kom och titta på den. Kanske finns din gata med?

Visas varje söndag kl. 13.00–16.00 på Solna hembygdsmuseum (stängt sommartid och under större helger).

Adress: Bollgatan 12 (bredvid rivna
fotbollsstadion)

Välkomna!Dagens bild från galleriet

Album: Bilder från spårvägslinje 15

Bildtext: Råsundahallen 1927 (foto: Spårvägsmuseet)Till denna bild
. Till detta album

Nyhetskategorier