Modeller av Hagalund

Kent Fernström har under perioden 1999–2001 och sedan 2005 ägnat en stor del av sin fritid åt att bygga olika modeller av stadsmiljöer. Modellerna visar Hagalund, Solna och de centrala delarna av Stockholm kring Klara kyrka. Det här de tre främsta modellerna av Gamla Hagalund:

  • Armod och idyll – en modell i skala 1:200 över Hagalund i mitten av 1930-talet
  • Varje grop en grav – en vintermodell i skala 1:100 över delar av centrala Hagalund omkring 1970 i brytningen mellan den gamla och den nya bebyggelsen
  • Yttersta Hagalund – en modell i skala 1:100 av kvarteret Odin med omgivningar, dvs. kvarteret Spets och halva kvarteret Njord, som det såg ut i början av 1960-talet innan något hade rivits

För närvarande (maj 2022) är Kent sysselsatt med att bygga en större modell av Klarakvarteren omkring 1950.

Kent förevisar modellen ”Armod och idyll” strax före fullbordandet av den första versionen 2001.

Kent i arbete med modellbygge, november 2005


Välkommen till Gamla Hagalunds Vänner


En förening med syfte att värna gamla

Hagalunds minne och ge gamla

hagalundare och andra intresserade

möjlighet att träffas under

avspända former några gånger om året.

GAMLA HAGALUND ÄR BORTA!

... men inte minnena! Nu finns en modell.

Kom och titta på den. Kanske finns din gata med?

Visas varje söndag kl. 13.00–16.00 på Solna hembygdsmuseum (stängt sommartid och under större helger).

Adress: Bollgatan 12 (bredvid rivna
fotbollsstadion)

Välkomna!Dagens bild från galleriet

Album: Bilder från Hagalunds torg

Bildtext: Hagalunds torg 1907Till denna bild
. Till detta album

Nyhetskategorier