Medlemskap

Din chans att bevara minnet av gamla Hagalund. Genom att bli medlem i Gamla Hagalunds Vänner stöder du vårt arbete att hålla minnet av gamla Hagalund levande. En unik miljö vars välvårdade minne bör vara ett riksintresse.

Om du vill så kan du delta i medlemsmöten med bild- och filmvisning. En gång om året gör vi en utflykt, oftast i gammal buss eller spårvagn.

Kärnan i vår verksamhet är de modeller som vår medlem Kent Fernström har byggt. De ställs ut såväl på Charlottenburgs gård i Råsunda, som i vårt Hagalundsmuseum i Hagalunds industriområde.

Vi driver också sedan länge frågan om återuppbyggnad av delar av gamla Hagalund och gläds åt att frågan nu blivit aktuell på politisk nivå.

Genom att bli medlem, vare sig du är stödjande eller aktiv, så ökar du tyngden i vår verksamhet och argumentering.

Medlem blir du genom att sätta in årsavgiften, 200 kronor, på Gamla Hagalunds Vänners PlusGirokonto 1 04 22-4. Ange NY samt namn, adress och om möjligt e-postadress.

Alla är välkomna som medlemmar. De flesta av våra medlemmar bodde i Hagalund före 1970, men vi har också medlemmar som är allmänt intresserade av denna stadsdels historia. Några hade släktingar som bodde i Gamla Hagalund. Vi ser gärna att fler av dagens hagalundare blir medlemmar.

”Armod och idyll”, modell av Hagalund på 1930-talet byggd av Kent Fernström

”Armod och idyll”, modell av Hagalund på 1930-talet byggd av Kent Fernström


Välkommen till Gamla Hagalunds Vänner


En förening med syfte att värna gamla

Hagalunds minne och ge gamla

hagalundare och andra intresserade

möjlighet att träffas under

avspända former några gånger om året.

GAMLA HAGALUND ÄR BORTA!

... men inte minnena! Nu finns en modell.

Kom och titta på den. Kanske finns din gata med?

Visas varje söndag kl. 13.00–16.00 på Solna hembygdsmuseum (stängt sommartid och under större helger).

Adress: Bollgatan 12 (bredvid rivna
fotbollsstadion)

Välkomna!Dagens bild från galleriet

Album: Bilder av bevarade byggnader och trappor från gamla Hagalund

Bildtext: Nordstjärnegatan 2 - Råsundavägen 29, april 2008Till denna bild
. Till detta album

Nyhetskategorier